BG-български език / CS-čeština / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Om bæredygtighedsvurderinger (Sustainability Impact Assessments, SIAs)

SIA'er analyserer potentielle økonomiske, sociale, menneskeretlige og miljømæssige konsekvenser af handelsaftaler, der forhandles af Den Europæiske Union (EU). De er baseret på en gennemgående analyse af de ændringer, der sandsynligvis vil skyldes handelsaftaler i EU, partnerlande og udviklingslandene. Lige så vigtigt, de omfatter en bred høring af de berørte parter i EU og partnerlandet. SIA'erne udføres uafhængigt af eksterne konsulenter bestilt af Europa-Kommissionen. SIA-resultater og anbefalinger indgår i forhandlingerne og hjælper forhandlere med at optimere de beslægtede politiske valg.

Frihandelsaftale mellem EU og Australien

Australien er blandt de hurtigst voksende økonomier. Den bilaterale handel mellem EU og Australien er steget støt de seneste år, og nåede i 2017 op på omkring 75 mia. euro (varer og tjenesteydelser). På denne baggrund har EU og Australien aftalt at forhandle om en frihandelsaftale (FTA). Den 22. maj 2018 godkendte Rådet for Den Europæiske Union at forhandlingerne blev påbegyndt, hvilket skete i juni 2018 og de er stadig i gang i øjeblikket.

Om EU- Australien SIA

SIA til støtte for forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Australien gennemføres af BKP Economic Advisors, et tysk økonomisk forsknings- og konsulentfirma i samarbejde med Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics og medarbejdere i Monash University. Arbejdet startede i januar 2019 og vil fortsætte de næste 10 måneder. Teamet vil udarbejde to hovedrapporter. Rapporterne offentliggøres på denne hjemmeside i februar/marts 2019 (startrapporten) og september 2019 (den endelige rapport), og de vil blive diskuteret med interessenterne, inden de bliver afsluttet.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020