BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Om SIA: Bedömning av  konsekvenserna för hållbar utveckling (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyserar den potentiella ekonomiska och sociala inverkan av handelsavtal som förhandlas av Europeiska Unionen (EU) samt deras potentiella inverkan på mänskliga rättigheter och klimatet. Bedömningarna baseras på en robust analys av de sannolika förändringarna som uppstår av handelsavtalet inom EU, i partnerlandet och i utvecklingsländer.  Lika viktigt är att de innefattar omfattande konsultationer av intressenter i EU och partnerlandet.  Dessa oberoende bedömningar hanteras av externa konsultanter på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Resultaten och rekommendationer från SIA påverkar EU-förhandlingar genom att hjälpa förhandlare att optimera relevanta politiska förändringar.

Om frihandelsavtalet EU-Australien

Australien är bland de snabbast växande utvecklade ekonomierna i världen. I linje med detta, bilateral handel mellan EU och Australien har stadigt stigit under de senaste åren och 2017 gick det upp till ungefär 75 miljarder dollar (för varor och tjänster). Mot denna bakgrund så har EU och Australien kommit överens om att förhandla om ett frihandelsavtal (FTA). Den 22:a maj 2018 godkände EU-rådet de inledande förhandlingarna, vilka påbörjades i juni 2018 och pågår för närvarande.

Om bedömning av hållbar utveckling (SIA) mellan EU och Australien

Bedömningen av hållbar utveckling stödjer förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Australien och genomförs av BKP Economic Advisors, en Tysklandsbaserad ekonomisk forsknings- och konsultfirma, i samarbete med Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics och Monash University. Arbetet påbörjades i januari 2019 och kommer att fortskrida i 10 månader framöver. Teamet kommer att förbereda två huvudsakliga rapporter. Rapporterna kommer att publiceras på den här webbsida i februari/mars 2019 (påbörjand rapport) och september 2019 (slutgiltig rapport) och kommer att diskuteras med intressenter innan den avslutas.   

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020