BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Kestävyysvaikutusten arvioinneista (SIA:t, Sustainability Impact Assessments)

SIA:t analysoivat Euroopan unionin (EU) neuvottelemien kauppasopimusten mahdollisia taloudellisia, sosiaalisia, ihmisoikeudellisia ja ympäristövaikutuksia. Ne perustuvat vahvuusanalyysiin muutoksista, jotka todennäköisesti aiheutuvat kauppasopimuksesta EU:ssa, kumppanimaassa ja kehitysmaissa. Yhtä tärkeää, ne sisältävät laajoja neuvotteluja sidosryhmien kanssa EU:ssa ja kumppanimaassa. SIA:t toteutetaan itsenäisesti ulkopuolisten konsulttien toimesta, jotka Euroopan komissio on tilannut. SIA:n tulokset ja suositukset vaikuttavat neuvotteluihin, mikä auttaa neuvottelijoita optimoimaan niihin liittyvät poliittiset valinnat.

EU:n ja Australian välisestä vapaakauppasopimuksesta

Australian on yksi nopeimmin kasvavista kehittyneistä talouksista. Samansuuntaisesti EU:n ja Australian välinen kahdenkeskinen kauppa on kasvanut tasaisesti viime vuosina, ja vuonna 2017 se oli noin 75 miljardia euroa (tavarat ja palvelut). Tätä taustaa vasten EU ja Australian ovat sopineet neuvottelevansa vapaakauppasopimuksesta. 22. toukokuuta 2018 Euroopan unionin neuvosto vahvisti neuvottelujen alkamisen, minkä jälkeen neuvottelut käynnistyivät kesäkuussa 2018 ja ovat parhaillaan meneillään.

EU:n ja Australian välisestä kestävän kehityksen vaikutusten arvioinnista (SIA)

EU:n ja Australian välisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja tukevan SIA-arvioinnin toteuttaa Saksassa sijaitseva taloustutkimus- ja konsultointiyritys BKP Economic Advisors yhteistyössä Trade Impact BV:n, Global Sustainable Solutionsin, Trinomicsin ja Monashin yliopiston kanssa. Raportit julkaistaan tällä sivustolla helmi-/maaliskuussa 2019 (alkuraportti) ja syyskuussa 2019 (loppuraportti), ja niistä keskustellaan sidosryhmien kanssa ennen viimeistelyä.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020