• Surveys closed

    Thank you for participating in the surveys, which are now closed. We are currently working on the draft final reports - these will be published on this website soon.

  • Final inception report

    Thank you for providing comments to the draft inception report! The final inception report is now available for download.

BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O studiích posouzení vlivu na udržitelnost (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyzují potenciální ekonomické, sociální a environmentální dopady a dopady v oblasti lidských práv u obchodních dohod, o kterých EU vyjednává. Spočívají v důkladné analýze změn, ke kterým pravděpodobně dochází na základě obchodní dohody v EU, partnerské zemi a rozvojových zemích. Jejich součástí jsou i rozsáhlé konzultace se zainteresovanými stranami v EU a partnerské zemi. SIA nezávisle provádějí externí konzultanti pověření Evropskou komisí. Nálezy a doporučení SIA se pak promítají do vyjednávání a pomáhají vyjednavačům optimalizovat související politiky.

O Dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií

Austrálií patří k nejrychleji rostoucím rozvinutým ekonomikám. Současně s tím v posledních letech stále narůstá bilaterální obchod mezi EU a Austrálií, který v roce 2017 dosáhl hodnoty kolem 75 miliard eur (zboží a služby). Na základě toho se EU a Austrálií dohodly na uzavření Dohody o volném obchodu (FTA). 22. května 2018 dala Rada Evropské unie souhlas k zahájení vyjednávání, která začala v červnu 2018 a která nyní stále probíhají.

O nástroji SIA mezi EU a Austrálií

Nástroj SIA (Sustainability Impact Assessment neboli Posouzení dopadů na udržitelnost obchodu) slouží jako podpora vyjednávání Dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií Je implementován německou konzultační společností pro ekonomický výzkum BKP Economic Advisors ve spolupráci se společnostmi Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Triconomics a Univerzitá Monash Práce začaly v lednu 2019 a budou probíhat dalších 10 měsíců. Tým vypracuje dvě hlavní zprávy. Zprávy budou zveřejněny na těchto webových stránkách na přelomu února a března 2019 (úvodní zpráva) a v září 2019 (závěrečná zpráva) a před uzavřením budou prodiskutovány se zúčastněnými stranami.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
July 2019

Draft final report

Completion of the report is scheduled for early July. The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
September 2019