BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

O posúdeniach vplyvu na trvalú udržateľnosť (Sustainability Impact Assessment, skr. SIA)

SIA analyzujú potenciálny ekonomický, sociálny, ľudskoprávny a ekologický vplyv obchodných dohôd prerokovávaných Európskou úniou (EÚ). Sú založené na rozsiahlej analýze zmien, ktoré by mohli z obchodnej dohody vzniknúť v EÚ, partnerských a rozvojových krajinách. Rovnako dôležité je, že zahŕňajú množstvo konzultácií zainteresovaných strán v EÚ a partnerskej krajine. SIA sú vykonávané nezávislými externými poradcami, ktorí sú akreditovaní Európskou komisiou. Závery a odporúčania SIA sú začlenené do rokovaní a pomáhajú partnerom optimalizovať súvisiace politické postupy.

Informácie o dohode týkajúcej sa voľného obchodu medzi EÚ a Austráliou

Austráliou patrí medzi najrýchlejšie rastúce rozvinuté ekonomiky. V dôsledku toho bilaterálny obchod medzi EÚ a Austráliou v posledných rokoch stabilne narastal a v roku 2017 dosiahol približne 75 miliárd EUR (tovar a služby). EÚ a Austráliou sa na základe tejto skutočnosti dohodli na rokovaní o dohode o voľnom obchode (FTA). Rada Európskej únie 22. mája 2018 povolila započatie rokovaní, ktoré začali v júni 2018 a v súčasnosti stále prebiehajú.

Informácie o SIA v EÚ a na Austráliou

Nemecká ekonomická výskumná a poradenská spoločnosť BKP Economic Advisors v spolupráci so spoločnosťami Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics a Monash University realizujú SIA na podporu rokovaní o dohode týkajúcej sa voľného obchodu medzi EÚ a Austráliou. Práce začali koncom apríla 2019 a budú trvať ďalších 10 mesiacov. Tím pripraví dve hlavné správy. Správy budú zverejnené na tejto internetovej stránke vo februári resp. marci 2019 (počiatočná správa), a v septembri 2019 (záverečná správa) a pred ich dokončením budú prerokované so zainteresovanými stranami.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020