BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Säästva arengu mõjuhinnangutest

Säästva arengu mõjuhinnangud (ingl Sustainability Impact Assessment, SIA) analüüsivad ELi läbiräägitavate kaubanduslepingute võimalikku mõju majandusele, ühiskonnale, inimõigustele ja keskkonnale. SIAd põhinevad selliste muutuste hoolikal analüüsimisel, mille kaubandusleping toob tõenäoliselt kaasa ELis, partnerriigis ja arengumaades. Samavõrra tähtis on asjaolu, et SIAd sisaldavad ELi ja partnerriigi sidusrühmade laiaulatuslikke nõuandeid. SIAd koostavad Euroopa Komisjoni volitatud sõltumatud väliskonsultandid. SIA järeldusi ja soovitusi arvestatakse läbirääkimistel, kus need aitavad läbirääkijatel teha optimaalseid poliitilisi valikuid.

ELi ja Austraalia vabakaubanduslepingu kohta

Austraalia on üks kiiremini kasvavaid arenenud majandusiega riike. Kahepoolne kaubandus ELi ja Austraalia vahel on viimastel aastatel pidevalt kasvanud, ulatudes 2017. aastal umbes 75 miljardi euroni (kaubad ja teenused).Seda silmas pidades on EL ja Austraalia kokku leppinud läbirääkimiste pidamiseks vabakaubanduslepingu üle. 22. mail 2018 andis Euroopa Liidu Nõukogu loa alustada läbirääkimistega, mis algasid 2018. aasta juunis ja on praegu käimas.

ELi ja Austraalia SIA kohta

SIA toetab läbirääkimisi ELi ja Austraalia vahelise vabakaubanduslepingu üle ning seda kohaldab BKP Economic Advisors, Saksamaa majandusuuringute ja konsultatsioonifirma, koostöös Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions'i, Trinomics'i ja Monash University. Tööga alustati 2019.a jaanuaris ja see kestab üle 10 kuu. Meeskond koostab kaks peamist aruannet. Need avaldatakse sellel veebilehel veebruaris/märtsis 2019 (algaruanne) ja septembris 2019 (lõpparuanne) ning enne lõplikku vormistamist arutatakse neid sidusrühmadega.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020