BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenah učinka na trajnostni razvoj

V ocenah učinka na trajnostni razvoj je analiziran potencialni učinek trgovinskih sporazumov, o katerih se pogaja Evropska unija (EU), na gospodarstvo, družbo, človekove pravice in okolje. Ocene učinka temeljijo na zanesljivi analizi sprememb, ki jih bo trgovinski sporazum verjetno povzročil v EU, državi partnerici in državah v razvoju. Prav tako pomembno je, da vključujejo obsežna posvetovanja z deležniki v EU in državi partnerici. Ocene učinka neodvisno izvajajo zunanji svetovalci, ki jih naroči Evropska komisija. Ugotovitve in priporočila iz ocen učinka se uporabljajo v pogajanjih, da pogajalci z njimi optimizirajo povezane politične odločitve.

O prostotrgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo

Avstralijo velja za enega najhitreje rastočih razvitih gospodarstev. V skladu s tem se je dvostranska trgovina med EU in Avstralijo se je v zadnjih letih postopoma povečevala in leta 2017 dosegla približno 75 milijard evrov (blago in storitve). V tem okviru sta se EU in Avstralijo dogovorili za pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. Svet Evropske unije je 22. maja 2018 odobril začetek pogajanj, ki so se začela junija 2018 in še vedno potekajo.

O oceni učinka trajnostnega razvoja EU in Avstralijo

Oceno učinka trajnostnega razvoja za podporo pogajanjem o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo izvaja nemško podjetje za gospodarske raziskave in svetovanje BKP Economic Advisors v sodelovanju s podjetji Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions in Trinomics in Monash University. Delo se je začelo januarja 2019 in se bo nadaljevalo deset mesecev. Skupina bo pripravila dve glavni poročili. Poročili bosta na tej spletni strani objavljeni februarja/marca 2019 (začetno poročilo) in septembra 2019 (končno poročilo), pred zaključkom pa bo o njima potekala razprava z deležniki.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020