BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenach oddziaływania na zrównoważony rozwój (Sustainability Impact Assessments, SIA)

W trakcie takich ocen analizuje się potencjalne oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, dotyczące praw człowieka i środowiskowe umów handlowych negocjowanych przez Unię Europejską (UE). Oceny takie opierają się na dogłębnej analizie zmian, które prawdopodobnie zostaną wywołane wskutek umów handlowych w Unii Europejskiej, krajach partnerskich oraz rozwijających się. Co jest równie ważne, obejmują one szerokie konsultacje pomiędzy stronami zainteresowanymi w UE i kraju partnerskim. Oceny oddziaływania na zrównoważony rozwój są przeprowadzane niezależnie przez zewnętrznych konsultantów na zlecenie Komisji Europejskiej. Wnioski i zalecenia z takich ocen są wykorzystywane w negocjacjach do pomocy ich uczestnikom w optymalizacji wyboru powiązanej z nimi polityki.

Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Australią

Australią jest jedną z najszybciej rosnących rozwiniętych gospodarek na świecie. W związku z tym obustronny handel pomiędzy UE a Australią stale wzrastał w ciągu kilku ostatnich lat, osiągając wartość 75 mld EUR w 2017 r. (towary i usługi). W takim kontekście UE i Australią postanowiły negocjować umowę o wolnym handlu (FTA). Dnia 22 maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na uruchomienie negocjacji, które rozpoczęły się w czerwcu 2018 r. i trwają do tej pory.

Informacje o ocenie trwałego wpływu (SIA) pomiędzy UE a Australią

SIA wspierająca negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Australią jest wdrażana przez doradców gospodarczych BKP, niemieckiej firmy zajmującej się badaniami i consultingiem gospodarczym, we współpracy z Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics i Monash University. Prace, które potrwają ponad 10 miesięcy, rozpoczęto w styczniu 2019 r. Zespół przygotuje dwa główne sprawozdania. Zostaną one opublikowane na niniejszej stronie internetowej w lutym/marcu 2019 r. (sprawozdanie wstępne) i wrześniu 2019 r. (sprawozdanie końcowe). Przed ukończeniem zostaną one omówione z zainteresowanymi stronami.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020