BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Dwar Valutazzjonijiet tal-Impatt tas-Sostenibbilità (VIS)

Il-VIS janalizzaw l-impatt potenzjali ekonomiku, soċjali, tad-drittijiet umani u ambjentali ta' ftehim ta' kummerċ li jiġi nnegozzjat mill-Unjoni Ewropea (UE). Huma bbażati fuq analiżi robusta tat-tibdiliet li aktarx ser jiġu kkawżati mill-ftehim ta' kummerċ fl-UE, il-pajjiż imsieħeb u pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ugwalment importanti, huma jinkludu firxa wiesgħa ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati fl-UE u l-pajjiż imsieħeb. Il-VIS isiru indipendentement minn konsulenti esterni kkummissjonati mill-Kummissjoni Ewropea. Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-VIS jikkontribwixxu għan-negozzjati, billi jgħinu lin-negozjaturi itejbu l-għażliet tal-politika relatati.

Dwar il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE- Awstralja

In- Awstralja għandu waħda mill-aktar ekonomiji żviluppati b’rata mgħaġġla. F'konformità ma’ dan, Il-kummerċ bilaterali bejn l-UE u l-Awstralja żdied b'mod stabbli fis-snin riċenti u laħaq madwar €75 biljun fl-2017 (oġġetti u servizzi). F'dan l-isfond, l-UE u n-New Zealand qablu li jinnegozjaw Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles (FTA). Fit-22 ta’ Mejju 2018, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea awtorizza l-ftuħ ta' negozjati, li bdew f'Ġunju 2018 u li bħalissa għadhom għaddejjin.

Dwar l-SIA bejn l-UE- Awstralja

L-SIA b'appoġġ għan-negozjati dwar il-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u n- Awstralja huwa implimentat minn BKP Economic Advisors, ditta ta' riċerka u konsulenza b’bażi Ġermaniża f'kooperazzjoni ma’ Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics u Monash University. Ix-xogħol beda f'Jannar 2019 u se jkompli għal 10 xhur. It-tim se jħejji żewġ rapporti ewlenin. Ir-rapporti sejrin jiġu ppubblikati fuq din il-websajt fi Frar/Marzu 2019 (rapport tal-bidu), u Settembru 2019 (rapport finali), u se jiġu diskussi mal-partijiet interessati qabel ma jiġu ffinalizzati.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020