BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Par ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējuma ietvaros tiek analizēta Eiropas Savienības (ES) apspriestā tirdzniecības līguma iespējamā ekonomiskā, sociālā, cilvēktiesību un vides ietekme. Novērtējums balstās uz izmaiņu rūpīgu analīzi, kuras var izraisīt tirdzniecības līgums ES, partnervalstī un jaunattīstības valstīs. Tāpat tas ietver plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām ES un partnervalstī. Ilgtspējas ietekmes novērtējumu veic Eiropas Komisijas nolīgti neatkarīgi ārēji konsultanti. Ilgtspējas ietekmes novērtējuma konstatējumi un ieteikumi tiek nodoti sarunu dalībniekiem, kuri tos izmanto attiecīgo politikas izvēļu optimizēšanai.

Par ES–Jaunzēlandes brīvās tirdzniecības nolīgumu

Austrāliju ekonomika ir viena no visstraujāk augošajām attīstīto valstu vidū. Abpusējā tirdzniecība starp ES un Austrāliju pēdējos gados ir strauji pieaugusi, sasniedzot apmēram 75 miljardus eiro 2017. gadā (preces un pakalpojumi). Ņemot to vērā, ES un Austrāliju ir vienojušās sākt pārrunas par Brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN). ES Padome 2018. gada 22. maijā pilnvaroja minēto pārrunu uzsākšanu, kuras tika atklātas 2018. gada jūnijā un turpinās vēl šobrīd.

Par ES– Austrāliju SIA

SIA jeb ES– Austrāliju brīvās tirdzniecības nolīguma pārrunu atbalstu īsteno “BKP Economic Advisors”, kas ir Vācijā reģistrēts ekonomisko pētījumu un konsultāciju uzņēmums, sadarbībā ar uzņēmumiem “Trade Impact BV”, “Global Sustainable Solutions”, “Trinomics” un Monash University. Darbs tika uzsākts 2019. gada janvārī un turpināsies vēl 10 mēnešus. Komanda sagatavos divus galvenos ziņojumus. Ziņojumi tiks publicēti šajā vietnē 2019. gada februārī/martā (sākuma ziņojums) un 2019. gada septembrī (noslēguma ziņojums) un pirms to pabeigšanas tiks pārrunāti ar iesaistītajām pusēm.

Study Timeline

January 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 16 January 2019 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
March 2019

Inception report

The draft inception report has been published, and comments from stakeholders are now invited, before finalisation.
April 2019

Progress meeting

A progress meeting with civil society is planned for 04 April 2019 to discuss provisional findings of the research.
November 2019

Draft final report

The report will be published on this website and then be discussed with stakeholders.
March 2020